ປະເທດລາວ
Wat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວWat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວ
Wat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວWat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວ
Wat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວWat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວ
Wat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວWat Sainyaphum, Savannakhet, Laos - ວັດໄຂຍະພູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວ
Luang Prabang-The View from Phu Si HilLuang Prabang-The View from Phu Si Hil
MuccheMucche
Taxi collectif au bac de Done KhongTaxi collectif au bac de Done Khong
Pon's Guest House in Muang Khong on Don Khong IslandPon's Guest House in Muang Khong on Don Khong Island
Plain of Jars ジャール平原 단지평원 Cánh đồng Chum ทุ่งไหหิน KrukkeslettaPlain of Jars ジャール平原 단지평원 Cánh đồng Chum ทุ่งไหหิน Krukkesletta
Luang Prabang Grand Hotel - 그랜드호텔Luang Prabang Grand Hotel - 그랜드호텔
On Highway 9 Laos - AH 16On Highway 9 Laos - AH 16
Patuxai Park, view from top of Patuxai towards Northeast, VientianePatuxai Park, view from top of Patuxai towards Northeast, Vientiane
Laos,,Laos,,
before sunrise over Mekhong valley, Jan14before sunrise over Mekhong valley, Jan14
Nan's roadNan's road
เรือนพักทุ่งเรืองทอง,KOUNG HAUNG TONG GUES HOUSE,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos,ໄຊຍະບູเรือนพักทุ่งเรืองทอง,KOUNG HAUNG TONG GUES HOUSE,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos,ໄຊຍະບູ
ตลาดเช้า, Morning Market,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos,ໄຊຍະບູລີตลาดเช้า, Morning Market,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos,ໄຊຍະບູລີ
Xayaboury government office,ห้องการปกครองแขวงไซยะบูลี,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,LaosXayaboury government office,ห้องการปกครองแขวงไซยะบูลี,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos
Xayaboury government office,ห้องการปกครองแขวงไซยะบูลี,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,LaosXayaboury government office,ห้องการปกครองแขวงไซยะบูลี,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos
สนามบินไซยะบูลี,Xayaboury Airport,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos,ໄຊຍະບູລີสนามบินไซยะบูลี,Xayaboury Airport,Xayaboury,ไซยะบูลี,ลาว,Laos,ໄຊຍະບູລີ
4, Na Fai, Laos4, Na Fai, Laos
4, Na Fai, Laos4, Na Fai, Laos
Tha Deua, LaosTha Deua, Laos
Sayabouly, LaosSayabouly, Laos
Sayabouly, LaosSayabouly, Laos
Sayabouly, LaosSayabouly, Laos
Sayabouly, LaosSayabouly, Laos
Sayabouly, LaosSayabouly, Laos
Sayabuli, Jul15Sayabuli, Jul15
4, Tha Deua, Laos4, Tha Deua, Laos
4, Tha Deua, Laos4, Tha Deua, Laos
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Sayaburi, Aug15Sayaburi, Aug15
Hidden valley, May16Hidden valley, May16
Hidden valley, May16Hidden valley, May16
Hidden valley, May16Hidden valley, May16
Hidden valley, May16Hidden valley, May16
Xayaboury, ลาวXayaboury, ลาว
Sayaboury 政府楼Sayaboury 政府楼
Sayaboury HotelSayaboury Hotel
Sayaboury 街景Sayaboury 街景
Sayaboury 街景-桥Sayaboury 街景-桥
Sayaboury 街景Sayaboury 街景