<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=0nABo1IWhe10Y8" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

West Kennet Long Barrow
West Kennet Long BarrowWest Kennet Long Barrow

West Kennet Long Barrow - neolityczne cmentarzysko datowane na ok. 3600 p.n.e., położone 2,5 km na wschód od Avebury. Zostało odkryte w XVII wieku przez Johna Aubreya.transportation

to: West Kennet Long Barrow
from:
how:
when:
Impressum