సబర్ కాంతా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Deutsch Italiano Svenska العربية Suomi Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

గుజరాత్ రాష్ట్ర 33 జిల్లాలలో సబర్ కాంతా ఒకటి.

మహెసనా గాంధీనగర్ దుంగర్‌పూర్ జిల్లా ఖేడా Udaipur పంచ్‌మహల్స్ సిరోహి జిల్లా బన్‌స్వార జిల్లా పఠాన్ జిల్లా అహ్మదాబాద్


Impressum