కోళికోడు

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Svenska العربية Nederlands हिन्दी తెలుగు 日本語 Español

కేరళ రాష్ట్ర 30 జిల్లాలలో కోళికోడ్ జిల్లా ఒకటి. కోళికోడ్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. జిల్లా 38.25% నగరీకరణ చేయబడింది. కోళికోడ్ జిల్లా భారతదేశ నైరుతీ సముద్రతీరంలో ఉంది.

మలప్పురం వయనాడ్ జిల్లా కణ్ణూర్ (కేరళ) నీలిగిరి కొడగు పాలక్కాడు కాసర్‌గోడ్ Thrissur మైసూరు జిల్లా Coimbatore district


Impressum