మలప్పురం

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano Svenska العربية Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

కేరళ రాష్ట్రంలోని 14 జిల్లాలలో మలప్పురం జిల్లా ఒకటి. మలప్పురం జిల్లా 1969 జూన్ 16 న రూపొందించబడింది. మునుపటి పాలక్కాడ్ జిల్లా మరియు కోళికోడ్ జిల్లా

కోళికోడు పాలక్కాడు Thrissur వయనాడ్ జిల్లా నీలిగిరి కణ్ణూర్ (కేరళ) ఎర్నాకుళం Coimbatore district మైసూరు జిల్లా కొడగు


Impressum