జాల్నా జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano Svenska العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర 37 జిల్లాలలో జల్నా జిల్లా ఒకటి. జల్నా పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. జిల్లా ఔరంగాబాద్ డివిషన్‌లో భాగంగా ఉంది. జిల్లావైశాల్యం 7718 చ.కి.మీ. జిల్లాలో 970 గ్రామాలు ఉన్నాయి.

ఔరంగాబాదు జిల్లా(మహారాష్ట్ర) బుల్ఢానా జిల్లా జలగావ్ జిల్లా పర్భణీ బీడ్ జిల్లా అహ్మద్‌నగర్ జిల్లా వశీం జిల్లా హింగోలి అకోలా జిల్లా నాశిక్ జిల్లా


Impressum