వశీం జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Svenska العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర 36 జిల్లాలలో వాశిం జిల్లా (హిందీ:) ఒకటి. వాశిం పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. జిల్లావైశాల్యం 5,150 చ.కి.మీ.

అకోలా జిల్లా హింగోలి బుల్ఢానా జిల్లా అమరావతి జిల్లా యావత్మల్ జిల్లా పర్భణీ నాందేడ్ జిల్లా జాల్నా జిల్లా వార్ధా Khandwa


Impressum