అకోలా జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Català Deutsch Italiano Svenska العربية Polski Українська Nederlands हिन्दी తెలుగు 日本語 Español

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర 37 జిల్లాలలో అకోలా జిల్లా (హిందీ:) ఒకటి.ఇది రాష్ట్ర కేంద్రస్థానంలో ఉంది. బ్రిటిష్ రాజ్ కాలంలో ఇది బేరర్ భూభాగంగా ఉండేది. అకోలా పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. జిల్లావైశాల్యం 5,431 చ.కి.మీ.

వశీం జిల్లా అమరావతి జిల్లా బుల్ఢానా జిల్లా Khandwa హింగోలి యావత్మల్ జిల్లా బేతుల్ వార్ధా హర్ద జాల్నా జిల్లా


Impressum