యావత్మల్ జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano Svenska العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర 37 జిల్లాలలో యావత్మాల్ జిల్లా (హిందీ:) ఒకటి. యావత్మాల్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. ఇది విదర్భ డివిషన్‌లో ఉంటుంది. .

వార్ధా ఆదిలాబాద్ జిల్లా వశీం జిల్లా చంద్రపూర్ జిల్లా హింగోలి అకోలా జిల్లా Nagpur నాందేడ్ జిల్లా అమరావతి జిల్లా నిజామాబాదు


Impressum