వెలూరు

Русский Français English 中文 Português Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano Svenska العربية Polski Suomi Nederlands हिन्दी తెలుగు 日本語 Español

వెలూరు లేదా వేలూరు లేదా వెల్లూరు తమిళనాడులో ఉన్న ఒక నగరము.

Tiruvanamalai district చిత్తూరు జిల్లా Kolar district ధర్మపురి(తమిళనాడు) బెంగుళూరు జిల్లా Salem district విళుపురం Kanchipuram district చిక్కబళ్ళాపూర్ Thiruvallur district


Impressum