استان شمالی (سری‌لانکا)

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Italiano Svenska فارسی हिन्दी Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

استان شمالی (வட மாகாணம்) یکی از استان‌های کشور سری‌لانکا است که در شمال کشور واقع شده‌است. مرکز استان جافنا است

استان شمال مرکزی، سری‌لانکا استان شمال غربی، سری‌لانکا استان مرکزی (سری‌لانکا) استان شرقی (سری‌لانکا) تامیل نادو استان ساباراگامووا استان غربی، سری‌لانکا استان یووا پودوچری استان جنوبی (سری‌لانکا)


Impressum