కనౌజ్

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Svenska Italiano Dansk فارسی العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర 71 జిల్లాలలో కనౌజ్ జిల్లా ఒకటి. కాన్పూర్కు వాయవ్యంలో ఉన్న చారిత్రాత్మక నగరం కౌజ్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది.

హర్దోయ్ ఫరుక్కా‌బాద్ ఔరాయ కాన్పూర్ దేహత్ కాన్పూర్ నగర్ ఎతావ ఉన్నవ్ మైంపూరి Lucknow జలౌన్


Impressum