కోరియా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Italiano Svenska हिन्दी Nederlands తెలుగు Español

చత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలోని 27 జిల్లాలలో కోరియా జిల్లా ఒకటి. చత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలో ఈ జిల్లా వాయవ్యంలో ఉంది. జిల్లా కేంద్రంగా బైకుంటపూర్ ఉంది.

షాదోల్ సిద్ది సుర్గుజా కోర్బా సోన్‌బధ్ర బిలాస్‌పూర్ దినోదొరి ఉమరియ గర్వా రేవా


Impressum