సంత్ కబీర్ నగర్

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Svenska Deutsch Italiano Dansk العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర 72 జిల్లాలలో సంత్ కబీర్ నగర్ జిల్లా (హిందీ:संत कबीर नगर जिला) ఒకటి. ఖలిలాబాద్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది. సంత్ కబీర్ నగర్ జిల్లా బస్తి డివిషన్‌లో భాగంగా ఉంది. 1997 సెప్టెంబరు 5 న బస్తి జిల్లా నుండి 131 గ్రామాలు మరియు బంసి జిల్లాలోని సిద్ధార్ద్ నగర్ నుండి 161 గ్రామాలు చేర్చి సంత్ కబీర్ నగర్ జిల్లా రూపొందించబడింది.

అంబేద్కర్‌నగర్ గోరఖ్‌పూర్ బస్తి సిద్దార్థ్ నగర్ మహారాజ్‌గంజ్ దియోరియ ఆజంగఢ్ ఫైజాబాద్, ఉత్తర ప్రదేశ్ ఖుషినగర్ మౌ జిల్లా


Impressum