మౌ జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Svenska Deutsch Italiano Dansk العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర 71 జిల్లాలలో మౌ జిల్లా (హిందీ:मऊ) (ఉర్దు: مئو ضلع) ఒకటి. మౌ నాథ్‌భంజన్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది.మౌ జిల్లా అజంఘర్ డివిషన్‌లో భాగంగా ఉంది.

ఆజంగఢ్ ఘాజీపూర్ దియోరియ గోరఖ్‌పూర్ బలీయా అంబేద్కర్‌నగర్ సంత్ కబీర్ నగర్ బక్సార్ కాశీ సివన్


Impressum