ధన్‌బాద్ జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Italiano हिन्दी Nederlands తెలుగు 日本語 Español

జార్ఖండ్ రాష్ట్ర 24 జిల్లాలలో ధన్‌బాద్ జిల్లా ఒకటి. ధన్‌బాద్ పట్టణం జిల్లకేంద్రంగా ఉంది. 2011 గణాంకాలు రాష్ట్రంలో ధన్‌బాద్ జిల్లా జనసంఖ్యాపరంగా రెండవ స్థానంలో ఉందని తెలుస్తుంది. మొదటి స్థానంలో రాంచి జిల్లా ఉంది. . ధన్‌బాద్ జిల్లా భారతదేశం బొగ్గు రాజధానిగా గుర్తించబడుతుంది.

బొకారో గిరిడి దేవ్‌ఘర్ పురూలియా దుమ్కా బంకురా జమూయి Banka బిర్బం Pakaur


Impressum