Ejin

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Eesti 日本語 Polski

Ejin tiếng Trung: 额济纳旗; bính âm: Éjìnà Qí, Hán Việt: Ngạch Tể Nạp kỳ) là một kỳ của minh Alxa, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Kim Tháp Túc Nam Cao Đài, Trương Dịch Alxa Hữu 长城区 (Changcheng) Lâm Trạch, Trương Dịch Túc Châu, Tửu Tuyền 雄关区 (Xiongguan) Ngọc Môn 镜铁区 (Jingtie)


Impressum