Alxa

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Svenska Deutsch Türkçe Italiano Dansk فارسی Polski 한국어 Suomi Euskara Eesti Nederlands 日本語 Español

Minh A Lạp Thiện (tiếng Mông Cổ: , Alaša ayima, chữ Hán: 阿拉善盟; bính âm: Ālāshàn Méng) là một trong số 12 đơn vị hành chính cấp địa khu và một trong ba minh còn tồn tại ở Nội Mông Cổ. Minh này có biên giới với Mông Cổ ở phía bắc, Bayan Nur ở phía đông bắc, Ô Hải và Ordos ở phía đông, Ninh Hạ ở phía đông nam và tỉnh Cam Túc ở phía tây và nam. Thủ phủ là Ba Ngạn Hạo Đặc (tên cũ: 定远营 Định Viễn doanh), một trấn của kỳ A Lạp Thiện Tả.

Vũ Uy Kim Xương (địa cấp thị) Thạch Chủy Sơn Ô Hải Trương Dịch Ngân Xuyên Bayan Nur Hải Bắc Trung Vệ (địa cấp thị) Tây Ninh


Impressum