Hồng Hà

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) 한국어 Tiếng Việt Svenska Deutsch Türkçe Italiano Dansk Polski ไทย Suomi Euskara Eesti Nederlands 日本語 Español

Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà (tiếng Trung: 红河哈尼族彝族自治州), Hán Việt: Hồng Hà Cáp Nê dân tộc Tự trị châu, là một châu tự trị tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung tâm hành chính của châu trước đây đặt tại Cá Cựu, nhưng từ năm 2003 đã di chuyển tới huyện Mông Tự.

Ngọc Khê, Vân Nam Văn Sơn Phổ Nhĩ Côn Minh Sở Hùng (châu tự trị) Khúc Tĩnh Tây Song Bản Nạp Kiềm Tây Nam Lục Bàn Thủy Lâm Thương


Impressum