Thái Bạch, Bảo Kê

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska 日本語

Thái Bạch (tiếng Trung: 太白縣, Hán Việt: Thái Bạch huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Bảo Kê (宝鸡市), tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2780 km2, dân số là 50.000 người. Huyện Thái Bạch được chia thành các đơn vị hành chính gồm 5 trấn, 5 hương và một nhai đạo sự biện xứ.

My, Bảo Kê Vị Tân, Bảo Kê Kỳ Sơn, Bảo Kê Phượng, Bảo Kê Lưu Bá Dương (huyện) Kim Đài Chu Chí Phật Bình Phượng Tường


Impressum