Hoài Ninh

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska 日本語

Hoài Ninh (chữ Hán giản thể: 怀宁县, Hán Việt: Hoài Ninh huyện) là một huyện của địa cấp thị An Khánh, tỉnh An Huy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1543 km², dân số 790.000 người, mã số bưu chính 246100, huyện lỵ đóng tại trấn Cao Hà. Về mặt hành chính, huyện Hoài Ninh được chia thành 16 trấn và 7 hương.

Giao, Đồng Lăng Đại Quan, An Khánh Nghi Tú Tiềm Sơn Nghênh Giang Vọng Giang Đồng Thành, An Khánh Thái Hồ (huyện) Tung Dương Quý Trì


Impressum