تاینینگ کانتی

Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska فارسی 日本語

تاینینگ کانتی (به لاتین: Taining County) یک شهرستان در جمهوری خلق چین است که در سانمینگ واقع شده‌است.[۱]

建宁县 (Jianning) جیانگل 黎川县 (Lichuan) مینگشی شاوو 南丰县 (Nanfeng) نینگهوا مایلای 顺昌县 (Shunchang) 南城县 (Nancheng)

这是我工作单位(游秋木)
泰宁县新桥乡(游秋木)
漂流
金湖悬索桥
泰宁寨下甘露寺仰视
泰宁政府广场(游秋木)泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁帐干村农家(游秋木)
ITV-TANNING PARAGL...
寨下大峡谷------阿城(2015、5)
山道---阿城(2015、5)
猫儿山山道---阿城(2015、5)李家岩---阿城(2015、5)
李家岩---阿城(2015、5)
往寨下小道----阿城(2015、5)
往寨下小道----阿城(2015、5)
寨下大峡谷----阿城(2015、5)
寨下大峡谷----阿城(2015、5)
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
世界地质公园_泰宁古城
世界地质公园_泰宁古城_古城牌坊
世界地质公园_泰宁古城_汽车站
世界地质公园_泰宁古城_汽车站附近街景
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_县城水景
世界地质公园_泰宁古城_县城水景
江边
尚书巷

Impressum