Kỳ Môn

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska 日本語

Kỳ Môn (chữ Hán giản thể: 祁门县, âm Hán Việt: Kỳ Môn huyện) là một huyện của địa cấp thị Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Kỳ Môn có diện tích 2257 km², dân số 190.000 người. Mã số bưu chính của Kỳ Môn là 245600. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 7 trấn, 13 hương. Huyện lỵ đóng tại trấn Kỳ Sơn.

Y (huyện) Hưu Ninh Thạch Đài, Trì Châu Phù Lương, Giang Tây Huy Châu Hoàng Sơn (quận) Đồn Khê Vụ Nguyên Đông Chí (huyện) Châu Sơn, Cảnh Đức Trấn


Impressum