Mai Liệt

Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska فارسی 日本語

Mai Liệt (chữ Hán giản thể: 梅列区, âm Hán Việt: Mai Liệt khu) là một quận của địa cấp thị Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Mai Liệt có diện tích 352 km², dân số 130.000 người, mã số bưu chính 365000. Quận Mai Liệt được chia thành 3 nhai đạo, 1 trấn và 2 hương.

Tam Nguyên (khu) Sa (huyện) Minh Khê Tương Lạc Đại Điền, Tam Minh Vĩnh An, Tam Minh Vưu Khê Duyên Bình Thuận Xương Thanh Lưu, Tam Minh


Impressum