Toàn Tiêu

Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska 日本語

Toàn Tiêu (chữ Hán giản thể: 全椒县, Hán Việt: Toàn Tiêu huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Trừ Châu, tỉnh An Huy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1572 km2, dân số 450.000 người, mã số bưu chính 239500. Huyện lỵ Toàn Tiêu ở trấn Tương Hà. Huyện Toàn Tiêu được chia ra thành 10 trấn: Tương Hà, Cổ Hà, Mã Hán, Vũ Cương, Đại Thự, Thạch Phái, Nhị Lang, Khẩu, Thập Tự, Tây Vương, Lục Trấn.

Nam Tiếu Lang Da Hòa (huyện) Phổ Khẩu Hàm San Phì Đông Hoa Sơn, Mã An Sơn Kiến Nghiệp Sào Hồ Định Viễn


Impressum