సాహిబ్ భగత్ సింగ్ నగర్ జిల్లా

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Italiano Svenska فارسی العربية Suomi Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

పంజాబు రాష్ట్ర 24 జిల్లాలలో సాహిబ్ భగత్ సింగ్ నగర్ జిల్లా ఒకటి. జిల్లా 3 ఉపవిభాగాలుగా విభజించబడి ఉంది. నవాంచౌర్, బంగా, బాలాచౌర్. 2011 గణాంకాలను అనుసరించి జిల్లా జనసంఖ్య రాధ్ట్రంలో 3వ స్థానంలో ఉంది. మొదటి రెండు స్థానాలలో బర్నాలా, ఫతేహ్‌గర్ సాహిబ్ జిల్లాలు ఉన్నాయి.

Kapurthala లుధియానా ఉన బిలాస్పూర్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్) జలంధర్ హోషియార్‌పూర్ ఫతేహ్‌గర్ సాహిబ్ హమీర్‌పూర్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్) District of Chandigarh సోలన్


Impressum