استان سانتیاگو رودریگز


Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Italiano فارسی Slovenščina Nederlands Español

استان سانتیاگو رودریگز (به لاتین: Santiago Rodríguez Province) یک استان در جمهوری دومینیکن است.[۲]

استان داخابون استان سانتیاگو، جمهوری دومینیکن استان والورده استان مونته کریستی استان سن خوان، جمهوری دومینیکن استان الیاس پینیا شهرستان شمال شرقی استان پوئرتو پلاتا استان لا وگا شهرستان مرکزی


Impressum