Santiago Rodríguez (tỉnh)


Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Italiano فارسی Slovenščina Nederlands Español

Santiago Rodríguez là một tỉnh của Cộng hòa Dominica. Tỉnh này đã được tách ra từ Monte Cristi năm 1948. Tỉnh Santiago Rodríguez giáp Monte Cristi và Valverde về phía bắc, tỉnh Santiago về phía đông, San Juan và Elías Piña về phía nam và giáp Dajabón về phía tây.

Dajabón (tỉnh) Santiago (tỉnh Dominica) Valverde (tỉnh) Monte Cristi (tỉnh) San Juan (tỉnh Dominica) Elías Piña (tỉnh) Département du Nord-Est Puerto Plata (tỉnh) La Vega (tỉnh) Département du Centre


Impressum