Bagassi

Français English Nederlands Português Tiếng Việt Deutsch Italiano 中文

Bagassi là một tổng Balé (tỉnh) in southern Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Bagassi. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 29.316 người.

Pompoï Bana, Balé Yaho Boni Siby Boromo Oury Founzan Koti


Impressum