Bana, Balé

Français English Nederlands Português Tiếng Việt Deutsch Italiano 中文

Bana là một tổng Balé (tỉnh) ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Bana. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 12.299 người.

Yaho Pompoï Bagassi Siby Oury Boni Béréba Houndé Boromo


Impressum