Pompoï

Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch Italiano

Pompoï là một tổng thuộc tỉnh Balé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Pompoï. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 10.613.

Bagassi Siby Bana, Balé Oury Boromo Yaho Boni Zamo Koti


Impressum