Siby

Français English 中文 Tiếng Việt Deutsch Italiano

Siby là một tổng của tỉnh Balé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Siby. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 12.089.

Oury Boromo Pompoï Bagassi Zamo Poura Zawara Bana, Balé Koti


Impressum