Niabouri

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Niabouri là một tổng thuộc Sissili (tỉnh) ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Niabouri. Dân số năm 2006 là 19.068 người.

Fara, Burkina Faso Niégo Boura Silly, Burkina Faso Ouessa Koper, Burkina Faso Poura Koti Zawara


Impressum