Poura

Français English 中文 Tiếng Việt Deutsch Italiano

Poura là một small là một tổng của tỉnh Balé ở đông nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Poura. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 9.761 người.

Zawara Boromo Fara, Burkina Faso Silly, Burkina Faso Koti Siby Zamo Niabouri Pouni Oury


Impressum