Zawara

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Zawara là một tổng của tỉnh Sanguié ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Zawara. Dân số năm 2006 là 21.869 người.

Poura Silly, Burkina Faso Pouni Boromo Zamo Nébiélianayou Fara, Burkina Faso Siby Oury Koti


Impressum