Kouritenga (tỉnh)

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Italiano Español Українська Suomi Nederlands Galego 日本語 Polski

Kouritenga là một trong 45 tỉnh của Burkina Faso, tọa lạc ở vùng Centre-Est. Thủ phủ là Koupéla.

Ganzourgou (tỉnh) Boulgou (tỉnh) Gnagna (tỉnh) Gourma (tỉnh) Koulpélogo (tỉnh) Zoundwéogo Oubritenga (tỉnh) Komondjari (tỉnh) Namentenga (tỉnh) Bazéga (tỉnh)


Impressum