Bissiga

Français English 中文 Tiếng Việt Deutsch Italiano

Bissiga là một tổng tại tỉnh Boulgou ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Bissiga. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 19.264 người.

Tenkodogo Dourtenga Lalgaye Comin-Yanga Bané (tổng) Ouargaye Garango Bagré Yondé Bitou


Impressum