Séno (tỉnh)

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Italiano Galego فارسی Español Українська Suomi Nederlands 日本語 Polski

Séno là một trong 45 tỉnh của Burkina Faso, tọa lạc ở Vùng Sahel. Tỉnh Séno có diện tích 6.863 km², dân số 202.972 người (ước tính năm 1997), mật độ dân số là 29,6 người/km²

Oudalan (tỉnh) Namentenga (tỉnh) Yagha (tỉnh) Gnagna (tỉnh) Sanmatenga (tỉnh) Soum (tỉnh) Komondjari (tỉnh) Bam (tỉnh) Oubritenga (tỉnh) Kouritenga (tỉnh)


Impressum