Yamba

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Yamba là một tổng của Gourma Province ở đông bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Yamba..

Gayéri Matiacoali Bartiébougou Foutouri Comin-Yanga Bissiga Mansila Dourtenga Yondé Kompienga


Impressum