Matiacoali

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Matiacoali là một tổng thuộc Gourma (tỉnh) in north-eastern Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Matiacoali. Dân số năm 2006 là 54.574 người.

Yamba Kantchari Foutouri Gayéri Tambaga Partiaga Bartiébougou Namounou Kompienga Madjoari


Impressum