Tambaga

Tiếng Việt Français English Italiano

Tambaga là một tổng của tỉnh Tapoa ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tambaga. Dân số năm 2006 là 41.137 người.

Namounou Partiaga Logobou Madjoari Tansarga Kompienga Matiacoali Kantchari Tanguièta Diapaga


Impressum