Namounou

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Namounou là một tổng thuộc Tapoa (tỉnh) ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Namounou. Dân số năm 2006 là 15.077 người.

Partiaga Logobou Tambaga Tansarga Madjoari Diapaga Kantchari Matiacoali Botou Kompienga


Impressum