Tapoa (tỉnh)

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Italiano Español Українська Suomi Nederlands Galego 日本語 Polski

Tapoa là một trong 45 tỉnh của Burkina Faso, tọa lạc ở vùng Est. Tapoa có diện tích 14.594 km², dân số 235.288 người (ước tính năm 1997), mật độ dân số là 16,1 người/km²

Kompienga Gourma (tỉnh) Komondjari (tỉnh) Koulpélogo (tỉnh) Yagha (tỉnh) Gnagna (tỉnh) Kouritenga (tỉnh) Boulgou (tỉnh) Namentenga (tỉnh) Ganzourgou (tỉnh)


Impressum