Yagha (tỉnh)

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska Italiano Galego Español Українська Suomi Nederlands 日本語 Polski

Yagha là một trong 45 tỉnh của Burkina Faso, tọa lạc ở Vùng Sahel. Tỉnh này có diện tích 6468 km2, dân số năm 1997 ước khoảng 116.985 người. Thủ phủ là Sebba.

Komondjari (tỉnh) Gnagna (tỉnh) Séno (tỉnh) Namentenga (tỉnh) Gourma (tỉnh) Kouritenga (tỉnh) Oudalan (tỉnh) Sanmatenga (tỉnh) Tapoa (tỉnh) Ganzourgou (tỉnh)


Impressum