El Clot

Français Română Português Català English Galego Español

El Clot és un dels barris de què es compon el districte barceloní de Sant Martí. És un dels nuclis més antics del districte, ja que ja existia a l'època medieval amb el nom de Clotum Melis (Clot de la Mel). Es documenta ja l'any 1208 quan, mitjançant una concòrdia entre el rei Pere el Catòlic i l'orde de Sant Joan de Jerusalem, el rei cedia, en alou, als hospitalers la torre del Clot de la Mel i el molí d'en Soler, ambdós vora el rec Comtal. El nom actual deriva de la paraula Cros, que significa "fons" i que fa referència a terres de conreu situades en fondals.

El Camp de l'Arpa del Clot Sant Martí de Provençals Navas Provençals del Poblenou Barri de la Sagrada Família El Parc i la Llacuna del Poblenou La Sagrera Poblenou Fort Pienc El Guinardó


Impressum