ఇడుక్కి

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano Svenska العربية Suomi Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

కేరళ రాష్ట్రంలోని 14 జిల్లాలలో ఇడుక్కి జిల్లా ఒకటి. ఈ జిల్లా 1972 జనవరి 26 న రూపొందించబడింది. జిల్లా రూపొందించిన ఆరంభంలో జిల్లా కేంద్రంగా కొట్టాయం ఉంటూ ఉండేది. 1976 తరువాత జిల్లాకేంద్రం పైనవు పట్టణానికి మార్చబడింది.

థేని Kottayam పతనమ్ తిట్ట ఎర్నాకుళం Alappuzha విరుదునగర్ కొల్లం Madurai district దిండిగల్ Coimbatore district


Impressum