استان شمال غربی، سری‌لانکا

Русский Français English 中文 Português Deutsch 한국어 Italiano Svenska فارسی हिन्दी Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

استان شمال غربی (වයඹ පළාත) از استان‌های کشور سری‌لانکا است. مرکز این استان شهر کورونگالا با ۲۸٬۵۷۱ نفر جمعیت است. این استان به‌ویژه به خاطر کشتزارهای فراوان نارگیلش شهرت دارد. دو شهر دیگر اصلی این استان شهرهای چیلاو و پوتالام هستند.

استان شمال مرکزی، سری‌لانکا استان مرکزی (سری‌لانکا) استان غربی، سری‌لانکا استان ساباراگامووا استان شمالی (سری‌لانکا) استان یووا استان شرقی (سری‌لانکا) استان جنوبی (سری‌لانکا) تامیل نادو پودوچری


Impressum