استان شمال مرکزی، سری‌لانکا

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Italiano Svenska فارسی हिन्दी Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

استان شمال مرکزی (උතුරු මැද පළාත) از استان‌های کشور سری‌لانکا است. جمعیت این استان ۱٬۲۵۹٬۵۶۷ نفر و مرکز آن شهر آنوراداپورا است. تراکم جمعیت در این استان کم و اقتصاد آن ضعیف است. زمین‌های آن بیشتر از نوع بیشه‌زارهای خشک گرمسیری است.

استان شمال غربی، سری‌لانکا استان مرکزی (سری‌لانکا) استان شمالی (سری‌لانکا) استان شرقی (سری‌لانکا) استان ساباراگامووا استان یووا استان غربی، سری‌لانکا استان جنوبی (سری‌لانکا) تامیل نادو پودوچری


Impressum