చిక్కబళ్ళాపూర్

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Deutsch Svenska Italiano العربية తెలుగు Español

కర్ణాటక రాష్ట్ర 30 జిల్లాలలో చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లా ఒకటి. చిక్కబళ్ళాపూర్ పట్టణం జిల్లాకేంద్రంగా ఉంది.2007లో కోలార్ జిల్లాలోని గౌరిబిద్నూర్, బగెపల్లి, చికబల్లపూర్, సిద్లగట్ట, చింతామణి తాలూకాలను వేరుచేసి చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లా రూపొందించబడింది. నార్త్ సౌత్ సిక్స్ లైన్ జాతీయరహదారి - 7, తూర్పు - పడమర రహదారి - 58 జిల్లా గుండా పయనిస్తున్నాయి. బెంగుళూరు నుండి చిక్కబళ్ళాపూర్, దొడ్డగంజూర్, శ్రీనివాసపూర్, కోలార్ వరకు రైలు మార్గం ఉంది.

బెంగుళూరు గ్రామీణ జిల్లా Kolar district బెంగుళూరు జిల్లా Tumkur district అనంతపురం Ramanagara district చిత్తూరు జిల్లా కడప జిల్లా ధర్మపురి(తమిళనాడు) వెలూరు


Impressum