شهرستان بشرویه

English

شهرستان فردوس شهرستان بجستان شهرستان طبس شهرستان سرایان شهرستان بردسکن شهرستان گناباد شهرستان خلیل آباد شهرستان قائنات شهرستان مه ولات شهرستان کاشمر

عباس وثوقی -شهرستا...
زمین زعفران
زمین های کشاورزی ر...
ورودی روستای اصفاک
mostofi hose-خانه ...
اداره اوقاف و امور...مرکز آموزش علمي کا...
بشرويه
Kooh-e Shotori, Ta...
روستاي زيباي كرند
کاروان سرای روستای...
ورودی روستای اصفاک
استخر آب کشاورزی ر...
زمین زعفران
داخل کاروان سرای ر...
داخل کاروان سرای ر...
داخل کاروان سرای ر...
غروب ...روستای نیگنانآسياب آبي
Park Shahr-by Hadi...
ميدان قائم آل محمد
كال نخاب
امير حسين وثوقي
مزارع پنبه شهرستان...
پارك مركزي شهرستان...
سد روستاي سرند
زيارتگاه روستاي مج...
mostofi hose-خانه ...
ريگزار شهرستان بشرويه
منزلی در روستای اصفاک
روستاي زيباي سرند
اطراف كال نخاب
كال نخاب
زيارتگاه روستاي مج...
بشرويه اميرحسين وثوقي
روستاي زيباي كرند ...Castle GhaniAbad
Boshruyeh_view_قلع...
نمایی از روی شبستا...
كاروانسراي بخش رقه...
کوچه های خشت و گلی...
غروب .روستای نیگنان
روستاي هوگند
Emam zade bibi Naj...
Castle Boshrooye

Impressum